Защитата на децата, свидетели на домашно насилие е приоритет.

Проектът

Децата на първо място (Children First) е европейски проект, който има за цел да подобри качеството на помощта и подкрепата за деца, станали свидетели на домашно насилие, да повиши уменията на професионалистите и да насърчи сътрудничеството между местните  институции.

Read more

Учебен инструментариум

Анализът на нуждите е отправна точка за изграждането на инструментариум за обучение, който да повиши способността на професионалистите да разпознават и предприемат необходимите стъпки при случаи на свидетели на домашно насилие.

Read more

Комуникация

Комуникационната дейност е неразделна част от проекта, който има амбициозната цел да създаде обща рамка, включваща характеристиките на свидетелите на насилие и да насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни.

Read more