Η προστασία παιδιών που είναι μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας είναι προτεραιότητα

Το πρόγραμμα

Το Children First είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, στοχεύει να βελτιώσει το επίπεδο της βοήθειας που παρέχεται στα παιδιά μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας, ενισχύοντας τα προσόντα των επαγγελματιών και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών οργανισμών.

Read more

Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη

Η ανάλυση αναγκών θα είναι το εναρκτήριο σημείο για τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης, για να ενισχυθούν οι επαγγελματίες να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται υποθέσεις μαρτύρων ενδοοικογενειακής βίας

Read more

Επικοινωνία

Η επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος και έχει το φιλόδοξο στόχο να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο σχετικά με τα χαρακτηριστικά των  μαρτύρων ενδοοικογενειακής βίας και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών

Read more