Επικοινωνία

Children First
Η προστασία των παιδιών που είναι μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας είναι μια προτεραιότητα.

Επικοινωνία

Η επικοινωνιακή δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος που έχει τον φιλόδοξο στόχο να ανταποκριθεί σε μια γενική ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε παιδιά μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας.

Για να το πετύχει, το CHILDREN FIRST συνέταξε ένα σχέδιο δραστηριοτήτων για μια ευρεία και ετερογενή κατηγορία φορέων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής, «αφοσιωμένων» στο σοβαρό αυτό πρόβλημα, μέσω μιας ολοκληρωμένης δράσης με 3 συγκεκριμένους στόχους:

  • Τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τις λειτουργίες του φαινομένου της βίας που μελετούμε, WDV (π.χ. συμπτωματολογία, επιπτώσεις των τραυμάτων) μεταξύ των επαγγελματιών
  • Τη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται σε επιλεγμένες κρίσιμες περιοχές για να βοηθηθούν τα παιδιά θύματα WDV
  • Την προώθηση της συνεργασίας, τη διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση

 

Με αυτά τα δεδομένα, οι συγκεκριμένοι στόχοι της επικοινωνίας και της διάδοσης είναι η:

  • Δημιουργία οπτικών και γραπτών αντιγράφων όλων των βασικών αποτελεσμάτων του έργου (οδηγίες, πρωτόκολλα, εκπαιδευτικό υλικό), ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα και φιλικά στο χρήστη. Για να γίνει αυτό, θα δημιουργηθούν βίντεο, γραφήματα, πανό και άλλου τύπου υλικό.
  • Διάδοση της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης, των κατευθυντήριων γραμμών και του επιχειρησιακού πρωτοκόλλου, μεταξύ των σημερινών και των μελλοντικών επαγγελματιών των οργανώσεων και των δημόσιων φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση ή/και την παροχή υπηρεσιών σε θύματα μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος και η εφαρμογή τους.
  • Διάδοση της μεθοδολογίας του προγράμματος και των κρίσιμων πολιτικών αποτελεσμάτων αυτού, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για την περαιτέρω εφαρμογή του προγράμματος.

Κανάλια

Εκτός από τον ιστότοπο που θα αποτελέσει τη βάση της καμπάνιας επικοινωνίας, όπου θα συλλέγονται και θα διαχέονται όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του CF (οι δραστηριότητες, οι στόχοι, η μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εδώ), η επικοινωνιακή στρατηγική θα υλοποιηθεί με ένα συνδυασμό καναλιών.

Κοινωνικές σελίδες

Οι κοινωνικές σελίδες του CF θα είναι: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Κάθε σελίδα θα κοινοποιεί και θα επανατροφοδοτεί συνεχώς νέα, φωτογραφίες και βίντεο. Θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μοιράζονται τα αποτελέσματα, να επισκέπτονται αυτόν τον ιστότοπο και να συμμετέχουν στη συζήτηση για το θέμα. Οι λεπτομέρειες της στρατηγικής θα διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον τύπο των κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιούνται.

Videos

4 βίντεο θα  δημιουργηθούν για να συνοψίσουν το κύριο ζήτημα που πραγματεύεται το πρόγραμμα

Εκδηλώσεις

Εκτός από τη διαδικτυακή δραστηριότητα, η επικοινωνία θα αναπτυχθεί και με δημόσιες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα οργανωθεί ένας κύκλος 3 ημερών πληροφόρησης στα πανεπιστήμια των εταίρων χωρών, 3 συναντήσεις με τον δήμο Castel di Sangro, Sulmona, Καρδίτσας και Ρούσε, καθώς και την υλοποίηση ενός τελικού συνεδρίου.

Towards a Child-friendly justice

How to intervene: a guide for operators

Woman Empowerment as a part of the solution

Witnessed violence: an underestimated problem

Children First - Η προστασία των παιδιών που είναι θεατές ενδοοικογενειακής βίας είναι προτεραιότητα