Εταίροι

Children First
προστασία και υποστήριξη για θύματα και μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας

Ο Horizon Service είναι ένας Ιταλικός μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1998 με έδρα τη Sulmona της Ιταλίας. Η ίδρυση της εταιρικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, είναι η έκφραση της «ενεργού συμμετοχής στα κοινά» μιας ομάδας νέων ανθρώπων που εργάζεται για την υποστήριξη των πιο άπορων ανθρώπων. Το άτομο είναι η καρδιά κάθε δραστηριότητας του οργανισμού, ειδικά των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες».

Οι λέξεις-κλειδιά που συνθέτουν την ταυτότητα της οργάνωσης είναι:

 • ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ: αποτελεί στόχο προτεραιότητας του οργανισμού να προωθήσει τις καλύτερες οικονομικές, επαγγελματικές και κοινωνικές συνθήκες στα μέλη του, να εγγυηθεί ίσες ευκαιρίες γι’ αυτούς, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις επιλογές τους.
 • ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Η ικανοποίηση των χρηστών και των ωφελούμενων βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας, προσανατολισμένη στην αποδοτικότητα, την αποδοτικότητα και την παραγωγή αξίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ο οργανισμός είναι μια ενεργή και υπεύθυνη οντότητα στην περιοχή αναφοράς και συμβάλλει στην προώθηση μιας κοινωνικής ευημερίας ικανής να συνδυάζει την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη.

Ο οργανισμός Horizon Service δραστηριοποιείται προς το παρόν σε τομείς υγείας, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς, υλοποιώντας δραστηριότητες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση διαφορετικών τύπων εξατομικευμένων υπηρεσιών, που προορίζονται για διαφορετικούς χρήστες. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιάζονται και οργανώνονται με βάση τις σχέσεις και τις αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις τους, ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα στο οποίο οι διάφορες λειτουργίες συμβάλλουν από κοινού στην επίτευξη της ευημερίας των χρηστών.

CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’ Abuso all’ Infanzia – ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία ορισμένων κέντρων που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία στον τομέα της προστασίας και της φροντίδας των ανηλίκων. Είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από περισσότερες από 100 συνδεδεμένες οργανώσεις και χιλιάδες μεμονωμένα μέλη. Επιπλέον, το CISMAI είναι μέλος του ISPCAN (International  Society for Prevention Child Abuse and Neglect) που εκπροσωπεί το διεθνές δίκτυο φορέων και ερευνητών, επαγγελματιών οι οποίοι εργάζονται κατά της εκμετάλλευσης, στο πεδίο της πρόληψης της κακοποίησης των παιδιών.

Η εταιρεία ARES 2.0, ειδικεύεται στην κοινωνικοοικονομική έρευνα, τη θεσμική επικοινωνία, τη σύνθετη διαχείριση έργων και την κατάρτιση.

Προς το παρόν, η εταιρεία λειτουργεί μέσω ενός δικτύου 35 εμπειρογνωμόνων, των στατιστικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, αποτελούμενο από  εκπαιδευτές, επικοινωνιολόγους, βίντεο-παραγωγούς, σχεδιαστές και ειδικούς διαχείρισης.

Οι τομείς ενδιαφέροντος της ARES 2.0 είναι: αγορά εργασίας και επαγγελματική κατάρτιση, βιωσιμότητα και ασφάλεια, ευημερία, κοινωνική πολιτική και πολιτειότητα, αδήλωτη οικονομία και εγκληματικότητα, τοπική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, βιομηχανική πολιτική. Έτσι το ARES 2.0 έχει επεξεργαστεί 71 ερευνητικά έργα, 43 δραστηριότητες επικοινωνίας και 81 οπτικοακουστικά προϊόντα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Από το 2013, ακολουθώντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς η εταιρεία Ares, άρχισε μια πορεία διεθνοποίησης και ίδρυσε ένα τμήμα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το δίκτυο που αναπτύχθηκε στη διαχείριση σύνθετων εθνικών έργων και παράλληλα με τους νέους πόρους από τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, σήμερα η ARES 2.0 είναι μια εταιρεία ικανή να αξιοποιήσει τις ετερογενείς δυνατότητες χρηματοδότησης που προέρχονται από το κοινοτικό σύστημα και να αναπτύξει ερευνητικά προγράμματα και κοινωνική παρέμβαση σε διάφορους τομείς.

Ο οργανισμός Center for Sustainable Communities Development  (προηγούμενη ονομασία “Gender Project for Bulgaria Foundation”) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός δημοσίου συμφέροντος, που ιδρύθηκε το 1994 από γυναίκες επαγγελματίες. Έχει κερδίσει αναγνώριση ως ομάδα συνηγορίας, η οποία εργάζεται για:

 • την ευαισθητοποίηση της βουλγαρικής κοινωνίας σε θέματα ισότητας των φύλων
 • την αύξηση της μη περαιτέρω ανοχής της κοινωνίας των πολιτών της βίας κατά των γυναικών, στο σπίτι και στο χώρο εργασίας
 • την αλλαγή της νομοθεσίας για την προστασία των γυναικών και των παιδιών που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα και στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που εγγυώνται αυτά τα δικαιώματα
 • τη συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης σε συζητήσεις για θέματα φύλου.
 • την προσαρμογή στη Βουλγαρική πραγματικότητα επιτυχημένων πρακτικών ξένων ΜΚΟ
 • την προώθηση και ενθάρρυνση των γυναικών στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης
 • την επιτυχή, περισσότερο ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και τη λήψη αποφάσεων και να δημιουργήσετε ένα εθνικό λόμπι γυναικών.

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, ΚΓΚ,  είναι ένας Δημοτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1992. Είναι το παλαιότερο Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών στην Ελλάδα και το μόνο στην Ελλάδα που «ανήκει» στις Τοπικές αρχές, τον Δήμο Καρδίτσας. Είναι επίσης μέλος του Εθνικού δικτύου που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας για την Ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα, η οποία υποστηρίζει γυναίκες επιζώντες από έμφυλη βία.

Το κύριο μέλημα του ΚΓΚ είναι η συνεχής λειτουργία ενός δικτύου ανθρώπων-στελεχών και οργανισμών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την παροχή των καλύτερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στις γυναίκες του Νομού Καρδίτσας.

Το όραμα του ΚΓΚ είναι άνδρες και γυναίκες να μπορούν να έχουν ίσα δικαιώματα και ευθύνες, στην εργασία, στην οικογένεια, στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, σε έναν κόσμο χωρίς έμφυλη βία.

Το ΚΓΚ υλοποιεί επίσης εθνικά, περιφερειακά, τοπικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο:

 • την προώθηση ίσων ευκαιριών
 • την καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού, των διακρίσεων, των ανισοτήτων στον εργασιακό χώρο
 • τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, λειτουργώντας 2 δομές για παιδιά από 2 μηνών έως προσχολικής ηλικίας
 • την ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών ενάντια σε θέματα κοινωνικής ανισότητας κατά των γυναικών
 • την ευαισθητοποίηση των πολιτών ενάντια στη βία κατά των γυναικών, των εφήβων, των παιδιών
 • τη διάδοση πρακτικών για την εφαρμογή των παραπάνω

Ο οργανισμός Dinamika Center Association εργάζεται για την πρόληψη και προστασία των γυναικών από τα προβλήματα που δημιουργεί η ενδοοικογενειακή  βία, στην περιοχή του Rousse. Εργάζεται ενεργά από την ίδρυσή της, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα προβλήματα βίας κατά των γυναικών και των παιδιών,  έχει δε συνεργαστεί με πολλές κρατικές υπηρεσίες και ιδρύματα όπως είναι η αστυνομία, δικαστήριο, εισαγγελία, υπηρεσίες υγείας, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις από τη χώρα και το εξωτερικό.

 

Υπηρεσίες που παρέχονται από το κέντρο: Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών και παιδιών θύματα βίας. Κοινωνική υπηρεσία – Κέντρο κατά της κρίσης με ειδικά στοχευμένα προγράμματα πρόληψης:

 • Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, αναζήτησης εργασίας, επικοινωνίας και διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης. Ομαδικές εκπαιδεύσεις οι οποίες καθοδηγούνται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές της ομάδας στελεχών και στις οποίες συμμετέχουν οι ωφελούμενες του κέντρου.
 • Προγράμματα κατάρτισης – διαδραστική εκπαίδευση για μαθητές που σχετίζονται με τα προβλήματα βίας καθώς και με την πρόληψη επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς μεταξύ των νέων.

Από το 2009 διοργανώνεται το DOMINO Volunteers Youth Club (αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15-19), P2P εκπαιδευτές σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακρίσεων και θέματα υγείας.